Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.Podeu obtenir més informació a la nostra política de cookies

x

A més de subministrar a la ciutadania l’aigua disponible en cada moment en el seu entorn natural, en òptimes condicions sanitàries i de pressió, Aterca, ofereix la realització de projectes i serveis vinculats a la gestió del cicle integral de l’aigua:

clavegueram
 • Clavegueram

  La concentració urbana i la creixent conscienciació respecte al medi ambient han fet necessari millorar la gestió de la recollida de les aigües usades i les pluvials, i el seu transport fins a les estacions depuradores. A Aterca oferim els serveis d’assessorament i consultoria, redacció de projectes.


 • Control de la qualitat de l'aigua 

  La transcendència del compliment de la normativa vigent que vigila la qualitat de l’aigua, ve requerida pel gran risc de contaminacions accidentals i la progressiva degradació del medi ambient en els nostres dies. L’actual Reglamentació Tècnic-Sanitària per a l’abastament i control de qualitat de les aigües potables de consum públic defineix les aigües potables de consum públic com aquelles utilitzades per aquest fi, qualsevol que sigui el seu origen, bé en el seu estat natural o després d’un tractament adequat, ja siguin aigües destinades directament al consum o aigües utilitzades en la indústria alimentària per a fins de fabricació, tractament, conservació o comercialització de productes o substàncies destinades al consum humà i que afecten a la salubritat del producte alimentari final. Aquesta reglamentació determina el nombre de mostres a prendre tant a la sortida dels punts de tractament i abans de l’entrada a la xarxa de distribució, com a la xarxa de distribució. La presa de mostres realitzada per personal del servei degudament format per realitzar aquesta funció; les operacions que comporta la presa de mostres s’efectuaran segons el que disposa el Reial Decret 140/2003.Les mostres de la xarxa de distribució per analitzar al laboratori, es prendran conjuntament amb les mostres de clor residual, en els dies fixats.
laboratori
 • Localització de fuites

Aterca utilitza el mètode de correlació acústica, el qual permet detectar i localitzar amb precisió fuites a la xarxa d’aigua potable, impossibles de detectar per una simple inspecció visual. Una unitat mòbil transporta l’equip i el personal necessari per realitzar la inspecció.

 • Realització d’obres d’infraestructures hidràuliques
 • Elaboració de Plans Directors; tant a la xarxa d’abastament d’aigua potable com a les xarxes de sanejament.
 • Explotació i manteniment d’instal•lacions esportives
 • Explotació i manteniment de fonts públiques i ornamentals
 • Instal•lació, explotació i manteniment de sistemes de reg de jardins públics.

 

Enllaç a l'oficina virtual Enllaç a la pàgina de la factura sense paper Enllaç als talls programats